Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування

Перегляд журналу

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки

Перегляд журналу

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки

Перегляд журналу

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки

Перегляд журналу

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка та управління

Перегляд журналу

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика

Перегляд журналу

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Кримськотатарська філологія: мова та література. Тюркологія та сходознавство

Перегляд журналу

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія

Перегляд журналу